Selecteer een pagina

Welkom bij

I-KUSTIK


Studiebureau Akoestiek

I-KUSTIK is een erkend studiebureau gespecialiseerd in bouw-, zaal- en milieuakoestiek

Disciplines

Bouwakoestiek

De optimale samenstelling van de bouwdelen wordt vastgelegd, rekening houdend met de aspecten: luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, gevelisolatie, lawaai van de technische installaties en nagalmbeheersing in specifieke ruimten. De norm NBN S01-400-1 bepaalt de vereiste akoestische prestaties voor woongebouwen, de norm NBN S01-400-2 doet dit voor schoolgebouwen.

Zaalakoestiek

De inkleding van een zaal of ruimte wordt afgestemd op het gebruik ervan. Voor complexe ruimten wordt hierbij een simulatie gemaakt met behulp van 3D-software, die toelaat de akoestische maatregelen en alternatieven in detail te evalueren.

Milieuakoestiek

Het geluid afkomstig van bedrijven, industrie, infrastructuur (weg-, spoor-, en vliegverkeer), … naar de omgeving wordt gecontroleerd. In het kader van VLAREM bezit I-KUSTIK over een erkenning als milieudeskundige om de nodige studies en metingen uit te voeren, waaronder ook het opmaken van geluidsplannen.

Doelgroepen

De diensten van I-KUSTIK richten zich op bouwheren, aannemers en architecten en dit voor volgende projecten:

Woningen, appartementen

Scholen

Kantoren

Hospitalen, rusthuizen

Hotels

Theaterzalen, auditoria

Sportzalen, zwembaden

Cafés, fuifzalen

Bioscopen

Nieuw adres I-KUSTIK: Ridder Dessainlaan 39 te Mechelen

Diensten

Studie

In samenspraak met de opdrachtgever worden de akoestische eisen en wensen bepaald, rekening houdend met de geldende normen en wetgevingen. Deze worden vervolgens vertaald  in concrete akoestische oplossingen met aandacht voor zowel de architecturale, de esthetische,  alsook de budgettaire uitdagingen.

Projectopvolging

Tijdens de volledige uitvoering van het project wordt bijstand geboden: werfopvolging, advies bij bestaande lastenboeken, tussentijdse geluidmetingen, controlemetingen bij oplevering, … .

Metingen

I-KUSTIK bezit geijkte meetapparatuur om objectieve geluid- en trillingsmetingen uit te voeren. Hiermee kunnen alle akoestische aspecten nagegaan worden bij tussentijdse controlemetingen, opleveringsmetingen, metingen na klachten, … .

 


© 2023 I-KUSTIK BV
SuperPowered by BATMAN